„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

nl

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

W dniu 8 lutego 2024r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”. Wydarzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
Projekt współpracy realizowany jest od lipca 2023 r. z lokalnymi grupami działania, które leżą na terenach Geoparków: Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w Geopraku Kraina Wygasłych Wulkanów, Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim, „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj.

Głównym celem projektu jest "wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków należących lub aspirujących do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych dla zrównoważonego rozwoju regionu". Projekt został tak zaplanowany, aby partnerzy mogli odwiedzić nawzajem swoje geoparki. Podczas wzajemnych wizyt uczestnicy brali udział w seminariach/warsztatach obejmujących wymianę doświadczeń w ramach popularyzacji wiedzy naukowej dla edukacji, działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, ochronie georóżnorodności oraz współpracy ze szkołami/uczelniami wyższymi.
Konferencja stanowiła zwieńczenie tego bardzo ciekawego projektu. Była doskonałym momentem na podziękowanie sobie za wzajemne zaufanie i bardzo owocną współpracę.
Konferencję rozpoczął, witając wszystkich przybyłych, Piotr Pieniążek – Prezes LGD Partnerstwo Kaczawskie. Następnie Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą cały projekt. Kolejnym prelegentem była Blanka Nedvědická – Dyrektor Geoparku UNESCO Czeski Raj, która pokazała jak piękny i zachwycający jest Geopark UNESCO Czeski Raj. Następnie prof. dr hab. Piotr Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił wykład nt. „Zasoby przyrodniczo-kulturowe w rozwoju Geoparków – jak niwelować dysproporcje przestrzenne (ze szczególnym uwzględnieniem Krainy Wygasłych Wulkanów)”. Na koniec był czas podsumowań, wniosków oraz pomysłów na przyszłość. Projekt GEOLOGY był wspaniałą okazją do poznania się ze sobą niezwykłych ludzi. W efekcie nawiązała się współpraca z polskimi i transgranicznymi geoparkami należącymi lub aspirującymi do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, jak również poznanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu realizowanych przez partnerskie geoparki. Jednym z efektów projektu jest wspólny folder promujący Geoparki partnerów w języku polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Folder był dostępny podczas konferencji, a uczestnicy sięgali po niego z dużym zainteresowaniem. Będzie on też dobrym narzędziem do promocji idei geoparków i naszych partnerów na różnego rodzaju wydarzeniach.

W ramach projektu „GEOLOGY” każda z LGD zrealizowała też niezbędne dla popularyzacji swojego geoparku innowacyjne zadania. W LGD Perły Czarnej Nidy odbyły się eventy promujące region oraz powstały totemy ekspozycyjne, a także gadżety i materiały promocyjne. LGD Partnerstwo Kaczawskie utworzyło geoparkowe lapidarium przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, które promuje najważniejsze skały wydobywane w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Przy lapidarium zobaczyć również można tablicę promocyjną geoparki UNESCO w Europie, w tym Geoparki partnerów projektu. Nasz LGD wydaje grę typu „Piotruś” i książeczkę-kolorowankę. W ramach gry powstaje 13 rysunków przedstawiających miejsca/obiekty z terenu Geoparku Łuk Mużakowa. Będą to m.in.: Kamień Pucklera w Parku Mużakowskim, Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy, Diabelski Kamień k. Trzebiela, Wieża widokowa na ścieżce Geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina", Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, Staw kołkowy w Tuplicach. Każdy z rysunków będzie miał także opis  w formie wierszowanej / rymowanej. W książeczce znajdą się różnego rodzaju zadania – rebusy, krzyżówki, labirynty oraz obrazki do kolorowania, które tematycznie będą związane z naszym Geoparkiem. Dzięki indywidualnemu podejściu przy tworzeniu tych produktów jesteśmy pewni, że zarówno ci najmłodsi jak i ci starsi będą się wspaniale bawili i poznawali Geopark Łuk Mużakowa.

Drugiego dnia po konferencji, 9 lutego br., uczestnicy projektu wzięli udział w zaplanowanej wycieczce po Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Odwiedzili wystawę historii górnictwa w Wojcieszowie, zrekultywowany kamieniołom na Wilkołaku, Skansen Górniczo – Hutniczy w Leszczynie oraz Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze. Merytorycznymi przewodnikami po geologicznych atrakcjach Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów byli Pan Aleksander Kowalski – geolog z Państwowego Instytutu Geologicznego z Wrocławskiego Oddziału oraz prof. dr hab. Piotr Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu serdecznie dziękujemy.

Projekt współpracy pod tytułem „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.