LGD Grupa Łużycka

PROTESTY - ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Informujemy, że dnia 28.02.2023r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” dotyczące wniesionego protestu dla wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2022/IRiK.

Do pobrania:

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW 3/2022/IRiK oraz 4/2022/P ROZSTRZYGNIĘTE!!!

logoInformujemy, że 02 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”,  podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2022/IRiK oraz 4/2022/P, trwających w okresie 25.11. – 09.12.2022r.

Poniżej do pobrania zamieszczamy:

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW 1/2022/IRiK oraz 2/2022/P ROZSTRZYGNIĘTE!!!

Informujemy, że 19 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 1/2022/IRiK oraz 2/2022/P.

Poniżej do pobrania zamieszczamy:

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW 1/2021/IRiK oraz 2/2021/P ROZSTRZYGNIĘTE!!!

logo PROWInformujemy, że 16 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 1/2021/IRiK oraz 2/2021/P.

Poniżej do pobrania zamieszczamy:

PROTESTY!!!

PROWInformujemy, że dnia 05.06.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” dotyczące wniesionych protestów dla wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2020/P oraz 2/2020/R.
 
Do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIA NABORÓW

prowInformujemy, że 14 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach1/2020/P, 2/2020/R oraz 3/2020/IT.
 
Poniżej do pobrania zamieszczamy: