LGD Grupa Łużycka

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW 1/2022/IRiK oraz 2/2022/P ROZSTRZYGNIĘTE!!!

Informujemy, że 19 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 1/2022/IRiK oraz 2/2022/P.

Poniżej do pobrania zamieszczamy:

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW 1/2021/IRiK oraz 2/2021/P ROZSTRZYGNIĘTE!!!

logo PROWInformujemy, że 16 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 1/2021/IRiK oraz 2/2021/P.

Poniżej do pobrania zamieszczamy:

PROTESTY!!!

PROWInformujemy, że dnia 05.06.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” dotyczące wniesionych protestów dla wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2020/P oraz 2/2020/R.
 
Do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIA NABORÓW

prowInformujemy, że 14 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach1/2020/P, 2/2020/R oraz 3/2020/IT.
 
Poniżej do pobrania zamieszczamy:

GRANTY – WNIOSKI WYBRANE!!!

prowInformujemy, że 12 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” podczas którego dokonano wyboru zadań w zakresie projektów grantowych: 1/2019/G - „AKTYWNA LGD” oraz 2/2019/G - „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI”.

Poniżej do pobrania zamieszczamy:

Na podstawie wybranych wniosków "LGD - Grupa Łużycka" złoży do Zarządu Województwa Lubuskiego wnioski o przyznanie pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Po podpisaniu umów o przyznaniu pomocy na realizację projektów grantowych pt. "AKTYWNA LGD" oraz „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” między Zarządem Województwa Lubuskiego a „LGD – Grupa Łużycka” nastąpi podpisanie umów na zadania z listy wniosków wybranych. 

O wszystkich szczegółach dotyczących podpisywania umów oraz realizacji zadań będziemy informować na bieżąco.

GRANTY – OCENA WNIOSKÓW!!!

PROWInformujemy, że 10 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” podczas którego dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w naborach 1/2019/G - „AKTYWNA LGD” oraz 2/2019/G - „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI”.

Poniżej do pobrania zamieszczamy: