LGD Grupa Łużycka

Newsletter

Newsletter to zbiór informacji o aktualnie dostępnych funduszach unijnych, krajowych, regionalnych, a także o szkoleniach, warsztatach, seminariach i innych inicjatywach podejmowanych na terenie woj. lubuskiego zarówno przez nasze Stowarzyszenie jak i inne podmioty. Newsletter od czerwca 2011 roku wysyłany jest regularnie do 10-go każdego miesiąca do członków LGD, organizacji pozarządowych z regionu, osób fizycznych i innych podmiotów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem newslettera prosimy o kontakt na adres msmyk@grupaluzycka.pl