LGD Grupa Łużycka

FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularze dotyczące wnioskowania o pomoc na:

  • operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – dotyczy ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZACHOWANIA  DZIEDZICTWA LOKALNEGO oraz BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ
  • operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (wniosek dla LGD)

dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html