LGD Grupa Łużycka

Wnioski ocenione i rekomendowane do dofinansowania

Lista ocenionych wniosków złożonych w ramach naboru wniosków na działanie Odnowa i rozwój wsi przeprowadzonego w dniach od 29 czerwca 2010r. do 28 lipca 2010r. przez „Lokalną Grupę Działania - Grupa Łużycka” sporządzona na podstawie uchwały podjętej podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia nr IV w dniu 05 sierpnia 2010r.


Pozycja

Nr wniosku

Nazwa wniosku

Zgodny /niezgodny z LSR

Uzasadnienie

(w przypadku niezgodności z LSR)

Liczba punktów z oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

1.

4/I-ORW/PROW/10

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci

Zgodny

-

78

2.

1/I-ORW/PROW/10

Modernizacja budynku świetlicy gminnej w m. Późna, gm. Gubin

Zgodny

-

75

3.

2/I-ORW/PROW/10

Remont świetlicy wiejskiej w Chociczu i Lutolu

Zgodny

-

71

4.

3/I-ORW/PROW/10

Remont świetlicy wiejskiej w Jabłońcu – I etap

Zgodny

-

66