Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

SKŁAD RADY – zgodnie z Uchwałą nr XXXII/120/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z dnia 25.09.2020r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”:

Sektor publiczny:

Katarzyna Kromp – gmina wiejska Tuplice

Tomasz Sokołowski – gmina wiejska Trzebiel

Piotr Kuliniak - gmina miejska Łęknica (uzupełnienie składu zgodnie z uchwałą WZC nr XXXIV/127/2021 z dn. 28.06.2021r.)

Juliusz Dudziak - gmina wiejska Brody (uzupełnienie składu zgodnie z uchwałą WZC nr XXXVII/134/2023 z dn. 05.06.2023r.)

 

Sektor społeczny:

Elżbieta Bartkowska-Sykała – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Anna Kasprzak – gmina miejsko-wiejska Jasień

Eugenia Zarzyńska-Gałecka – gmina wiejska Trzebiel

Ryszard Kościesza – gmina wiejska Gubin

Józef Maćków – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Krzysztof Malara – gmina miejska Łęknica

Sławomir Jasiński – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Sektor gospodarczy:

Iga Ochotna – gmina miejska Gubin

Paweł Klimowicz – gmina wiejska Brody

Ryszard Orzechowski – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Adam Łyczakowski – gmina wiejska Brody

 

Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia – zgodnie z art. 2 pkt. 9  i 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

 

Regulamin Rady 9.12.2015

Regulamin Rady - zm.9.12.2016

Regulamin Rady - zm. 15.12.2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady - Deklaracja_zm 15.12.2017

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady - Karta informacyjna _zm 15.12.2017

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady - Rejestr interesu_zm 15.12.2017

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.