LGD Grupa Łużycka

Rada Stowarzyszenia

SKŁAD RADY – zgodnie z Uchwałą nr XXXII/120/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z dnia 25.09.2020r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”:

Sektor publiczny:

Katarzyna Kromp – gmina wiejska Tuplice

Tomasz Sokołowski – gmina wiejska Trzebiel

Piotr Kuliniak - gmina miejska Łęknica (uzupełnienie składu zgodnie z uchwałą WZC nr XXXIV/127/2021 z dn. 28.06.2021r.)

Ryszard Kowalczuk – gmina wiejska Brody

 

Sektor społeczny:

Elżbieta Bartkowska-Sykała – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Anna Kasprzak – gmina miejsko-wiejska Jasień

Eugenia Zarzyńska-Gałecka – gmina wiejska Trzebiel

Ryszard Kościesza – gmina wiejska Gubin

Józef Maćków – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Krzysztof Malara – gmina miejska Łęknica

Sławomir Jasiński – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Sektor gospodarczy:

Iga Ochotna – gmina miejska Gubin

Paweł Klimowicz – gmina wiejska Brody

Ryszard Orzechowski – gmina miejsko-wiejska Lubsko

Adam Łyczakowski – gmina wiejska Brody

 

Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot wsparcia – zgodnie z art. 2 pkt. 9  i 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

 

Regulamin Rady 9.12.2015

Regulamin Rady - zm.9.12.2016

Regulamin Rady - zm. 15.12.2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady - Deklaracja_zm 15.12.2017

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady - Karta informacyjna _zm 15.12.2017

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady - Rejestr interesu_zm 15.12.2017