Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” powstało w 2008 roku jako partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego mającym na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314959

Nr rachunku bankowego Stowarzyszenia: 52 1090 1564 0000 0001 3366 9794

Cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców, a w szczególności:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców,
 • działanie na rzecz rozwoju z udziałem lokalnej społeczności,
 • aktywizowanie ludności wiejskiej i miast do 20 000 mieszkańców,
 • realizacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
 • promocja obszaru i ich zasobów,
 • pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań stowarzyszenia oraz przygotowywanie i realizacje innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych środków Unii Europejskiej,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

 

Ponadto, celami Stowarzyszenia są:

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • działalność kulturalna,
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona środowiska,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynność,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
 • kult religijny.
Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.