LGD Grupa Łużycka

Komisja Rewizyjna

Helena Sagasz - Przewodnicząca

Henryk Dybka

Eugeniusz Ślawski

Andrzej Marszałek

 
Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
  1. Kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  2. Kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
  3. Kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
  4. Opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
  5. Opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,
  6. Wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Regulamin Komisji Rewizyjnej do pobrania