LGD Grupa Łużycka

Lista wniosków złożonych

Lista złożonych wniosków do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w naborze 27.09 – 26.10.2010
w ramach osi 4 Leader – małe projekty
Limit środków 255 845,25 zł

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania