LGD Grupa Łużycka

UMOWA na realizację zadania podpisana!

W dniu 04.05.2022r. podpisaliśmy umowę z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację zadania publicznego pt. #BEZPRESJI.

W ramach realizacji zadania odbędą się warsztaty w zakresie:

- Zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

- Ekologicznego trybu życia / zachowań proekologicznych.

Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych warsztatów już wkrótce.

 

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Województwa Lubuskiego

w ramach zadania „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.

logo