LGD Grupa Łużycka

Mapa "ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD"

Oddajemy w Państwa ręce mapę zawierającą oznaczenia oraz opisy miejsc ważnych historycznie i kulturowo dla naszego obszaru, tj. gm. Brody, gm. Gubin, m. Gubin, gm. Jasień, gm. Lipinki Łużyckie, gm. Lubsko, m. Łęknica, gm. Trzebiel oraz gm. Tuplice.

Mapa dostępna jest w biurze LGD - Lubsko, ul. Kopernika 19 (Baszta - I piętro).

Wersja do pobrania: Mapa "ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD".

Mapy zostały również przekazane do urzędów gmin i miast, bibliotek, domów kultury oraz punktów informacji turystycznej z obszaru LGD.

Publikacja została wydana w ramach realizacji zadania publicznego „ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD" współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

 

ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” otrzymało wsparcie na realizację zadania publicznego od Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim pod tytułem „ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD”. W dniu 27 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa na realizację tego zadania. W ramach projektu zostanie wydana mapa zawierająca oznaczenia i opisy miejsc, wydarzeń, osób ważnych historycznie i kulturowo dla 9 gmin członkowskich obszaru LGD. Gminy objęte projektem, to:

  • gm. Brody,
  • gm. Gubin,
  • m. Gubin,
  • gm. Jasień,
  • gm. Lipinki Łużyckie,
  • gm. Lubsko,
  • m. Łęknica,
  • gm. Trzebiel,
  • gm. Tuplice.

 

W zakładce ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD będą zamieszczane informacje na temat realizacji projektu, a także opisy i zdjęcia poszczególnych punktów zawartych na mapie oraz mapa w wersji elektronicznej do pobrania. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzowania wiedzy nt. historii i kultury obszaru LGD wśród jego mieszkańców oraz wzrostu świadomości w tym zakresie. Pobudzi do odkrywania historii małych ojczyzn i ich zasobów, co pozwoli na wzmocnienie tożsamości z regionem. Realizacja zadania przyczyni się również do promocji obszaru LGD – zachęci do odwiedzania naszego regionu.