Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Wsparcie przygotowawcze ma służyć procesowi przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na nowy okres finansowania 2021-2027. Rozpoczynamy wielokierunkowy proces, który pozwoli przygotować wielofunduszową LSR.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:

  • konsultacje z mieszkańcami – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią – spotkania zaplanowano na wrzesień, podczas konsultacji wyłonimy mocne i słabe strony obszaru oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju;
  • strona internetowa – w naszym przypadku zakładka na stronie już istniejącej, będziemy w niej zamieszczać informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią;
  • badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców – ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru;
  • powołanie zespołu ds. LSR, który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi;
  • indywidualne konsultacje w biurze LGD.

Umowa – do pobrania

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.