LGD Grupa Łużycka

MAK

loga_GL.png


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wspólnie z innymi 10 Lokalnymi Grupami Działania z Polski i Czech będzie realizowała międzynarodowy projekt współpracy o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”, w ramach którego odbędą się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży gimnazjalnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pozwoli na zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie umiejętności zarówno w zakresie dziennikarstwa, jak również historii, tradycji oraz kultury naszego obszaru. Przyczyni się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców oraz do aktywizacji i integracji. Będzie również stanowiła promocję obszaru „LGD – Grupa Łużycka”. Wydane materiały promocyjne będą promować zarówno sam projekt, jak i obszary grup partnerskich. Uczestnicy projektu będą poznawać walory turystyczne, historyczne, przyrodnicze oraz kulturowe obszaru objętego LSR.

W ramach projektu „LGD – Grupa Łużycka” ogłosiła konkurs „Mam talent dziennikarski”, który skierowany był do młodzieży gimnazjalnej z naszego obszaru. W ramach konkursu wyłoniliśmy 10 laureatów, którzy w okresie od 14 do 29 sierpnia br. wezmą udział w bezpłatnych polsko-czeskich warsztatach dziennikarskich organizowanych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz w kraju morawsko – śląskim w Czechach. W projekcie weźmie udział w sumie 129 osób.