Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wspólnie z innymi 10 Lokalnymi Grupami Działania z Polski i Czech będzie realizowała międzynarodowy projekt współpracy o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”, w ramach którego odbędą się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży gimnazjalnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pozwoli na zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie umiejętności zarówno w zakresie dziennikarstwa, jak również historii, tradycji oraz kultury naszego obszaru. Przyczyni się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców oraz do aktywizacji i integracji. Będzie również stanowiła promocję obszaru „LGD – Grupa Łużycka”. Wydane materiały promocyjne będą promować zarówno sam projekt, jak i obszary grup partnerskich. Uczestnicy projektu będą poznawać walory turystyczne, historyczne, przyrodnicze oraz kulturowe obszaru objętego LSR.

W ramach projektu „LGD – Grupa Łużycka” ogłosiła konkurs „Mam talent dziennikarski”, który skierowany był do młodzieży gimnazjalnej z naszego obszaru. W ramach konkursu wyłoniliśmy 10 laureatów, którzy w okresie od 14 do 29 sierpnia br. wezmą udział w bezpłatnych polsko-czeskich warsztatach dziennikarskich organizowanych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz w kraju morawsko – śląskim w Czechach. W projekcie weźmie udział w sumie 129 osób.

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.