LGD Grupa Łużycka

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej. Księga wizualizacji opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Link do Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020: