LGD Grupa Łużycka

Lista wniosków złożonych w naborze 01.10.2012 – 30.10.2012

spinacz(1).gifLista wniosków złożonych w naborze 01.10.2012 – 30.10.2012 na działania: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.