Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka


W dniach 15-20 maja 2011 na terenie gmin Brody, Trzebiel, Tuplice, Lubsko, Jasień i Łęknica odbył się pierwszy polsko-ukraiński projekt na którego realizację nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 21 100 zł z programu Study Tours to Poland ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem ze strony ukraińskiej była Młodzieżowa Społeczna Organizacja „Nasze Podole” z Winnicy (www.monp.vn.ua). Projekt „Tu się przecież nic nie dzieje… Aktywizacja społeczności wiejskiej winniczczyzny i woj. lubuskiego” obejmował przygotowanie, przeprowadzenie i sprawozdawczość wizyty studyjnej dla 14 liderów społeczności lokalnej działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich obwodu winnickiego na Ukrainie. W ramach wizyty uczestnicy wzięli udział w warsztatach, treningu, odwiedzili instytucje/organizacje i spotkali się z lokalnymi liderami.Warsztaty z dynamiki grupowej, komunikacji i kooperacji poprowadziła Ewa Wieczorkowska, pracownik Stowarzyszenia Tratwa we Wrocławiu, gdzie koordynuje projekt Cyberręka lidera skierowany do lokalnych liderów społecznych przemian w Polsce. Podczas warsztatów zostały omówione fazy grupowe: zapoznawcza, kreatywna, destrukcji, rola grupy w tworzeniu potencjału lokalnego, trójkąt cel-ja-grupa, moja rola w procesie grupowym.


Warsztaty miały formą kreatywną i aktywną. Wymagały od grupy współpracy dla osiągnięcia określonego celu. Uczestnicy wykonywali takie ćwiczenia jak: obcy w grupie (ćwiczenie skierowane na wspólne rozwiązanie problemu), lina (ćwiczenie na kooperację), dom marzeń (ćwiczenie na komunikację), lokomotywa (moja rola w grupie).
Trening „Tworzenie produktu regionalnego jako ważny krok dla rozwoju lokalnego”, poprowadził Waldemar Weihs prezes Fundacji Merkury oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Celem treningu było zebranie potencjału lokalnego wsi Busha, w której mieszka część uczestników (lokalne produkty, atrakcje turystyczne, kulturalne), jego usystematyzowanie oraz wspólne wypracowanie koncepcji promocji i wsparcia. Uczestnicy pracowali w grupach nad konkretnym zagadnieniem. Pracę poprzedziła prezentacja o lokalnych produktach woj. dolnośląskiego.


W Wicinie (gm. Jasień) grupa zapoznała się z działalnością Fundacji Prołużyckiej, która powstała w celu rewitalizacji i popularyzacji łużyckiego stanowiska archeologicznego. Odwiedziła Szkołę Podstawową, która z powodzeniem realizuje projekty unijne m.in. „z małej szkoły w wielki świat”. Spotkanie poprowadził Sławomir Muzyka działacz lokalny, dyrektor szkoły w Wicinie, fundator Fundacji Prołużyckiej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji, która jest jednocześnie muzeum archeologicznym oraz w SP w Wicinie.W Lubsku grupa spotkała się z członkami Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” Heleną Miklaszewską, Bożeną Jabłońską oraz Krzysztofem Czerniawskim. Podczas spotkania została przedstawiona działalność LGD, jej rola w rozwoju obszarów wiejskich oraz inicjatywy w ramach osi 4 Leder.


W Zielonej Górze uczestnicy spotkali się z Anną Mierżwińską animatorem lokalnym, pracownikiem Centrum Informacji Unijnej, które zajmuje się doradztwem na obszarach wiejskich w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla organizacji NGO, grup społecznych, przedsiębiorców. Centrum realizuje także projekty na rzecz poprawy sytuacji kobiet na wsi.W Trzebielu grupa spotkała się sekretarzem gminy Justyną Mazur-Franczak, która przedstawiła zakres i formę wsparcia i współpracy oferowanej lokalnym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, takim jak koła gospodyń wiejskich, przez gminę. W Buczynie (gm. Trzebiel) odwiedziła skansen kultury serbołużyckiej.

W Drzeniowie (gm. Tuplice) uczestnicy spotkali się z Bożeną Jabłońską założycielką i prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji wsi Drzeniów, które jest przykładem inicjatywy oddolnej oraz z mieszkańcami wsi. Stowarzyszenie ponownie uruchomiło świetlicę socjoterapeutyczną, w której obecnie codziennie odbywają się zajęcia popołudniowe dla dzieci a podczas wakacji i ferii półkolonie.
W Suchodole grupa odwiedziła Gospodarstwo Agroturystyczne „Koziołek Suchodołek”. Spotkanie poprowadziła Jolanta Filipowicz.
Ostatniego wieczoru odbył się wieczór kuchni polsko-ukraińskiej, na który zostali zaproszeni wszyscy goście, którzy spotykali się z grupą podczas wizyty studyjnej.Wszystkim osobom, zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy!!!

Zdjęcia z wizyty dostępne są w zakładce galeria.

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.