LGD Grupa Łużycka

Study Tours to Poland


W dniach 15-20 maja 2011 na terenie gmin Brody, Trzebiel, Tuplice, Lubsko, Jasień i Łęknica odbył się pierwszy polsko-ukraiński projekt na którego realizację nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 21 100 zł z programu Study Tours to Poland ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem ze strony ukraińskiej była Młodzieżowa Społeczna Organizacja „Nasze Podole” z Winnicy (www.monp.vn.ua). Projekt „Tu się przecież nic nie dzieje… Aktywizacja społeczności wiejskiej winniczczyzny i woj. lubuskiego” obejmował przygotowanie, przeprowadzenie i sprawozdawczość wizyty studyjnej dla 14 liderów społeczności lokalnej działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich obwodu winnickiego na Ukrainie. W ramach wizyty uczestnicy wzięli udział w warsztatach, treningu, odwiedzili instytucje/organizacje i spotkali się z lokalnymi liderami.Warsztaty z dynamiki grupowej, komunikacji i kooperacji poprowadziła Ewa Wieczorkowska, pracownik Stowarzyszenia Tratwa we Wrocławiu, gdzie koordynuje projekt Cyberręka lidera skierowany do lokalnych liderów społecznych przemian w Polsce. Podczas warsztatów zostały omówione fazy grupowe: zapoznawcza, kreatywna, destrukcji, rola grupy w tworzeniu potencjału lokalnego, trójkąt cel-ja-grupa, moja rola w procesie grupowym.


Warsztaty miały formą kreatywną i aktywną. Wymagały od grupy współpracy dla osiągnięcia określonego celu. Uczestnicy wykonywali takie ćwiczenia jak: obcy w grupie (ćwiczenie skierowane na wspólne rozwiązanie problemu), lina (ćwiczenie na kooperację), dom marzeń (ćwiczenie na komunikację), lokomotywa (moja rola w grupie).
Trening „Tworzenie produktu regionalnego jako ważny krok dla rozwoju lokalnego”, poprowadził Waldemar Weihs prezes Fundacji Merkury oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Celem treningu było zebranie potencjału lokalnego wsi Busha, w której mieszka część uczestników (lokalne produkty, atrakcje turystyczne, kulturalne), jego usystematyzowanie oraz wspólne wypracowanie koncepcji promocji i wsparcia. Uczestnicy pracowali w grupach nad konkretnym zagadnieniem. Pracę poprzedziła prezentacja o lokalnych produktach woj. dolnośląskiego.


W Wicinie (gm. Jasień) grupa zapoznała się z działalnością Fundacji Prołużyckiej, która powstała w celu rewitalizacji i popularyzacji łużyckiego stanowiska archeologicznego. Odwiedziła Szkołę Podstawową, która z powodzeniem realizuje projekty unijne m.in. „z małej szkoły w wielki świat”. Spotkanie poprowadził Sławomir Muzyka działacz lokalny, dyrektor szkoły w Wicinie, fundator Fundacji Prołużyckiej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji, która jest jednocześnie muzeum archeologicznym oraz w SP w Wicinie.W Lubsku grupa spotkała się z członkami Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” Heleną Miklaszewską, Bożeną Jabłońską oraz Krzysztofem Czerniawskim. Podczas spotkania została przedstawiona działalność LGD, jej rola w rozwoju obszarów wiejskich oraz inicjatywy w ramach osi 4 Leder.


W Zielonej Górze uczestnicy spotkali się z Anną Mierżwińską animatorem lokalnym, pracownikiem Centrum Informacji Unijnej, które zajmuje się doradztwem na obszarach wiejskich w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla organizacji NGO, grup społecznych, przedsiębiorców. Centrum realizuje także projekty na rzecz poprawy sytuacji kobiet na wsi.W Trzebielu grupa spotkała się sekretarzem gminy Justyną Mazur-Franczak, która przedstawiła zakres i formę wsparcia i współpracy oferowanej lokalnym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, takim jak koła gospodyń wiejskich, przez gminę. W Buczynie (gm. Trzebiel) odwiedziła skansen kultury serbołużyckiej.

W Drzeniowie (gm. Tuplice) uczestnicy spotkali się z Bożeną Jabłońską założycielką i prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji wsi Drzeniów, które jest przykładem inicjatywy oddolnej oraz z mieszkańcami wsi. Stowarzyszenie ponownie uruchomiło świetlicę socjoterapeutyczną, w której obecnie codziennie odbywają się zajęcia popołudniowe dla dzieci a podczas wakacji i ferii półkolonie.
W Suchodole grupa odwiedziła Gospodarstwo Agroturystyczne „Koziołek Suchodołek”. Spotkanie poprowadziła Jolanta Filipowicz.
Ostatniego wieczoru odbył się wieczór kuchni polsko-ukraińskiej, na który zostali zaproszeni wszyscy goście, którzy spotykali się z grupą podczas wizyty studyjnej.Wszystkim osobom, zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy!!!

Zdjęcia z wizyty dostępne są w zakładce galeria.