LGD Grupa Łużycka

O PROJEKCIE NOWEFIO LUBUSKIE LOKALNIE

logoNOWEFIO-lubuskie lokalnie to projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Stowarzyszenie LGD Miedzy Odrą a Bobrem oraz Fundację Rozwoju Holistycznego
 
Projekt polega na wsparciu organizacji pozarządowych młodych stażem działania ( do 60m-cy od dnia rejestracji w KRS lub innym rejestrze) oraz wsparciu grup nieformalnych z terenu województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu formuły małych grantów. 
 
Planujemy udzielenie łącznie minimum 270 mikrodotacji. Równocześnie prowadzona będzie promocja, animacja oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, a liderów grup i młodych organizacji – realizatorów projektów obejmiemy wsparciem edukacyjnym w ramach LUBUSKIEJ SZKOŁY LIDERA.
 
„NOWEFIO-lubuskie lokalnie" zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023 to 2 255 728,00 zł.
 
 
logotypy