LGD Grupa Łużycka

Członkowie Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” – aktualizacja 08.03.2022

Sektor publiczny:

 1. Gmina Brody reprezentowana przez Wójta Ryszarda Kowalczuka
 2. Gmina Gubin reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Barskiego
 3. Gmina Miejska Gubin reprezentowana przez Burmistrza Bartłomieja Bartczaka
 4. Gmina Jasień reprezentowana przez Burmistrza Andrzeja Kamyszka
 5. Gmina Lipinki Łużyckie reprezentowana przez Wójta Małgorzatę Brzyśkiewicz
 6. Gmina Lubsko reprezentowana przez Burmistrza Janusza Dudojcia
 7. Gmina Łęknica reprezentowana przez Burmistrza Piotra Kuliniaka
 8. Gmina Trzebiel reprezentowana przez Wójta Tomasza Sokołowskiego
 9. Gmina Tuplice reprezentowana przez Wójta Katarzynę Kromp
 10. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy, Bettina Targońska – gm. Łęknica
 11. Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Jasieniu, Hanna Łabudzińska – gm. Jasień
 12. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich, Lidia Bumbul – gm. Lipinki Łużyckie

Sektor gospodarczy:

 1. Paweł Klimowicz – gm. Brody
 2. Jan Dwornicki – gm. Gubin
 3. Małgorzata Onoszko – gm. miejska Gubin
 4. Bogusław Łobodziec – gm. Jasień
 5. Eugeniusz Ślawski – gm. Lipinki Łużyckie
 6. Andrzej Łobodziec – gm. Lubsko
 7. Jolanta Apanowicz – gm. Lubsko
 8. Paweł Maludy – gm. Lubsko
 9. Adam Wiśniowski – gm. Trzebiel
 10. Iga Ochotna – gm. miejska Gubin
 11. Ryszard Orzechowski - gm. Lubsko
 12. Wojciech Niemców – gm. Łęknica
 13. Adam Łyczakowski – gmina wiejska Brody
 14. Magdalena Godawa-Jabłko – gm. Tuplice
 15. Jacek Konieczyński – gm. Trzebiel

Sektor społeczny:

 1. Helena Miklaszewska – gm. Jasień
 2. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „Inicjatywa w Kole”, Maria Malec – gm. Brody
 3. Ryszard Kościesza – gm. Gubin
 4. Aleksander Urbaniak – gm. Gubin
 5. Joanna Nesterowicz – gm. Gubin
 6. Błażej Dziurdziewicz – gm. miejska Gubin
 7. Klub Sportowy PRETORIAN Gubin, Krzysztof Dziurdziewicz – gm. miejska Gubin
 8. Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, Małgorzata Flinta – gm. Jasień
 9. Helena Sagasz – gm. Jasień
 10. Jadwiga Jankowicz – gm. Jasień
 11. Anna Kasprzak – gm. Jasień
 12. Wspólnota Mieszkaniowa Piaskowa 2a-2d, Teresa Glaser – gm. Lipinki Łużyckie
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków, Róża Jurkowska-Maślak – gm. Lipinki Łużyckie
 14. Stowarzyszenie „Podajmy sobie ręce”, Dorota Kamińska – gm. Lipinki Łużyckie
 15. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka, Elżbieta Bartkowska-Sykała – gm. Lubsko
 16. Henryk Dybka – gm. Lubsko
 17. Wspólnota Mieszkaniowa Popławskiego 13-15, Alina Kaczan – gm. Lubsko
 18. Stowarzyszenie LZS KADO, Karol Łyczko – gm. Lubsko
 19. Sławomir Muzyka – gm. Lubsko
 20. Lubski Samorząd Gospodarczy (LSG), Sławomir Jasiński – gm. Lubsko
 21. Bogdan Bakalarz – gm. Lubsko
 22. Andrzej Marszałek – gm. Łęknica
 23. Stowarzyszenie Bronowice-Nowe Czaple, Eugenia Zarzyńska-Gałecka – gm. Trzebiel
 24. Justyna Mazur-Franczak – gm. Trzebiel
 25. Jan Janowski – gm. Trzebiel
 26. Tadeusz Rybak – gm. Tuplice
 27. Bożena Jabłońska – gm. Tuplice
 28. Małgorzata Zimna – gm. Lubsko
 29. Józef Maćków – gm. Lubsko
 30. Krzysztof Malara – gm. Łęknica
 31. Stowarzyszenie wicina.pl, Agnieszka Morgaś – gm. Jasień
 32. Monika Siwa – gm. Lipinki Łużyckie