LGD Grupa Łużycka

Członkowie Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” – aktualizacja 31.05.2023

Sektor publiczny:

 1. Gmina Brody reprezentowana przez pełniącego obowiązki Wójta Juliusza Dudziaka
 2. Gmina Gubin reprezentowana przez pełniącego obowiązki Wójta Szymona Naglika
 3. Gmina Miejska Gubin reprezentowana przez Burmistrza Bartłomieja Bartczaka
 4. Gmina Jasień reprezentowana przez Burmistrza Andrzeja Kamyszka
 5. Gmina Lipinki Łużyckie reprezentowana przez Wójta Małgorzatę Brzyśkiewicz
 6. Gmina Lubsko reprezentowana przez Burmistrza Janusza Dudojcia
 7. Gmina Łęknica reprezentowana przez Burmistrza Piotra Kuliniaka
 8. Gmina Trzebiel reprezentowana przez Wójta Tomasza Sokołowskiego
 9. Gmina Tuplice reprezentowana przez Wójta Katarzynę Kromp
 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich, Lidia Bumbul – gm. Lipinki Łużyckie

Sektor gospodarczy:

 1. Paweł Klimowicz – gm. Brody
 2. Jan Dwornicki – gm. Gubin
 3. Bogusław Łobodziec – gm. Jasień
 4. Eugeniusz Ślawski – gm. Lipinki Łużyckie
 5. Andrzej Łobodziec – gm. Lubsko
 6. Iga Ochotna – gm. miejska Gubin
 7. Ryszard Orzechowski - gm. Lubsko
 8. Wojciech Niemców – gm. Łęknica
 9. Adam Łyczakowski – gm. Brody
 10. Magdalena Godawa-Jabłko – gm. Tuplice
 11. Jacek Konieczyński – gm. Trzebiel
 12. Ryszard Kościesza – gm. Gubin

Sektor społeczny:

 1. Helena Miklaszewska – gm. Jasień
 2. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „Inicjatywa w Kole”, Maria Malec – gm. Brody
 3. Joanna Nesterowicz – gm. Gubin
 4. Klub Sportowy PRETORIAN Gubin, Krzysztof Dziurdziewicz – gm. miejska Gubin
 5. Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, Małgorzata Flinta – gm. Jasień
 6. Helena Sagasz – gm. Jasień
 7. Anna Kasprzak – gm. Jasień
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Piaskowa 2a-2d, Teresa Glaser – gm. Lipinki Łużyckie
 9. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka, Elżbieta Bartkowska-Sykała – gm. Lubsko
 10. Henryk Dybka – gm. Lubsko
 11. Sławomir Muzyka – gm. Lubsko
 12. Lubski Samorząd Gospodarczy (LSG), Sławomir Jasiński – gm. Lubsko
 13. Bogdan Bakalarz – gm. Lubsko
 14. Andrzej Marszałek – gm. Łęknica
 15. Stowarzyszenie Bronowice-Nowe Czaple, Eugenia Zarzyńska-Gałecka – gm. Trzebiel
 16. Justyna Mazur-Franczak – gm. Trzebiel
 17. Tadeusz Rybak – gm. Tuplice
 18. Bożena Jabłońska – gm. Tuplice
 19. Małgorzata Zimna – gm. Lubsko
 20. Józef Maćków – gm. Lubsko
 21. Krzysztof Malara – gm. Łęknica
 22. Stowarzyszenie wicina.pl, Agnieszka Morgaś – gm. Jasień
 23. Monika Siwa – gm. Lipinki Łużyckie