LGD Grupa Łużycka

Zza Buga nad Nysę Łużycką

Muzeum Historii Polski rozstrzygnęło konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. W szranki stanęło ponad 600 organizacji, tylko 55 projektów otrzymało dofinansowanie w tym nasze Stowarzyszenie.

Na wydanie 500 szt. albumu „Zza Buga nad Nysę Łużycką – wspomnienia osób przesiedlonych” otrzymaliśmy 15 000 zł dofinansowania. Projekt był realizowany od maja do listopada 2011r. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele wywiadów z osobami przesiedlonymi w 1945r. z terenów obecnej Ukrainy (woj. tarnopolskie) na teren gm. Lipinki Łużyckie, zebraliśmy materiał ikonograficzny, zorganizowaliśmy spotkanie. Efektem naszej pracy jest 88-stronicowy album zawierający wspomnienia 7 osób, zdjęcia, dokumenty, pamiątki przywiezione ze wschodu. Są to wspomnienia niezwykle ciekawe, często wzruszające.

8.11.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipinkach Łużyckich odbyła się prezentacja albumu. Zaprosiliśmy na nią m.in. wszystkie osoby dzięki którym udało się zrealizować ten projekt, przyjaciół naszego Stowarzyszenia. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce Galeria. Album przekazujemy do instytucji kultury, szkół, bibliotek z naszego obszaru.