Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

1. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD

1.1. Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań aktywizujących grupy defaworyzowane

1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane

1.2. Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru LGD

1.2.1. Działania związane z pobudzaniem aktywności społeczno- zawodowej

1.3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

2.1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

2.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej

3. Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne

3.1. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru

3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej

3.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – ochrona zabytków i obiektów związanych z dziedzictwem lokalnym oraz wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem lokalnym

3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków

3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym

3.3. Promocja obszaru LGD

3.3.1. Przedsięwzięcia służące promocji obszaru poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju form przekazu

 

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.