LGD Grupa Łużycka

Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy „MAK” podpisana!!!

b_150_150_16777215_00_images_stories_loga_MAK_LOGO.jpgW dniu 8 sierpnia 2017 roku w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich przedstawiciele 11 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz z Czech podpisało z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Jarosława Rzepę oraz członka Zarządu – Panią Annę Mieczkowską umowę na realizację projektu współpracy międzynarodowej pn. „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” reprezentowali: Prezes – Pani Helena Miklaszewska oraz Skarbnik – Pani Małgorzata Brzyśkiewicz. Umowa została podpisana w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wsparcie w wysokości 565 000,00 zł, w tym „LGD – Grupa Łużycka” 60 000,00 zł.

b_150_150_16777215_00_images_stories_2017_08_Podpisanie_umowy_MAK_1.jpg b_150_150_16777215_00_images_stories_2017_08_Podpisanie_umowy_MAK_2.jpg b_150_150_16777215_00_images_Loga_do_projektow_loga_GL.png