Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

W dniu 8 sierpnia 2017 roku w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich przedstawiciele 11 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz z Czech podpisało z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Jarosława Rzepę oraz członka Zarządu – Panią Annę Mieczkowską umowę na realizację projektu współpracy międzynarodowej pn. „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” reprezentowali: Prezes – Pani Helena Miklaszewska oraz Skarbnik – Pani Małgorzata Brzyśkiewicz. Umowa została podpisana w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wsparcie w wysokości 565 000,00 zł, w tym „LGD – Grupa Łużycka” 60 000,00 zł.

 

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.