LGD Grupa Łużycka

Konkurs na Plakat i slogan Dnia Młodego Lidera

Na początku maja w szkołach Gminy Trzebiel Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłosiło konkurs na PLAKAT I SLOGAN DNIA MŁODEGO LIDERA. W ramach konkursu, w dwóch grupach wiekowych (klasy I – III Szkół Podstawowych oraz V – VI Szkół Podstawowych i I – III Gimnazjum) wpłynęło w sumie 57 prac. Wszystkie prace były pięknie wykonane, odzwierciedlały zaangażowanie i kreatywność. Część prac niestety było nie na temat. W ramach konkursu jury mogło nagrodzić tylko po 4 osoby w każdej z grup wiekowych (nagroda główna oraz 3 wyróżnienia).

Jury nagrodziło:

Kategoria wiekowa: klasy I – IV Szkół Podstawowych:

Nagroda główna – TYTUS FRANCZAK;

Wyróżnienia – JULIA SIERPIEŃ, MARTYNA KLACZAK, OSKAR JUSZCZYK;

Kategoria wiekowa: klasy V – VI Szkół Podstawowych i I – III Gimnazjum:

Nagroda główna – AGNIESZKA KOCIUBA;

Wyróżnienia – KATARZYNA KUCHCIŃSKA, ANNA KROMP, OLIWIA BALCERZAK.

Laureaci odebrali nagrody podczas Dnia Młodego Lidera. Stowarzyszenie przygotowało też nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu.