LGD Grupa Łużycka

„MOBILNA APLIKACJA TURYSTYCZNA” – PODSUMOWANIE

8 maja 2020 roku wpłynęła na konto LGD refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna”. Oznacza to, że projekt został zrealizowany i rozliczony. Za jego realizację odpowiadało 12 LGD z trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Celem projektu było wykorzystanie dziedzictwa lokalnego (w tym produktów lub usług lokalnych) do opracowania wspólnej aplikacji mobilnej oraz portalu www i realizacji przedsięwzięć mających na celu promowanie obszaru objętego LSR partnerów projektu – wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych promujących obszar LGD partnerów projektu wraz z zaplanowanymi kampaniami promocyjnymi, jak również zastosowanie innowacyjnych form edukacyjnych, poprzez które możliwe będzie poznawanie przez mieszkańców i turystów obszaru LSR – jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, najciekawszych miejsc, obiektów historii, kultury, produktów lub usług lokalnych.

Informacje dotyczące aplikacji:

  • „West is the best” to przewodnik w postaci darmowej aplikacji na urządzenia mobilne, który prowadzi przez 12 atrakcyjnych turystycznie regionów Polski zachodniej. Obejmuje on najciekawsze zakątki województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Turysta odwiedzający region znajdzie w aplikacji bazę gastronomiczną i noclegową, obiekty sportowe i rekreacyjne, punkty z lokalnymi produktami i usługami, a także dane adresowe punktów informacji turystycznej, sklepów, urzędów i banków, dzięki czemu zwiedzanie będzie wygodne.
  • Atutem aplikacji jest duża liczba tras turystycznych – pieszych, rowerowych, kajakowych, edukacyjnych oraz nordic walking. Przy niektórych atrakcjach można odsłuchać legendy lub opisy audio. Przeglądają aplikację napotkamy gry terenowe oraz kesze – skrytki.
  • W bazie aplikacji znajduje się prawie 5 tys. obiektów w różnych kategoriach, ok. 8 tys. km tras tworzących łącznie ponad 300 szlaków oraz ponad 8 tys. barwnych zdjęć. Aplikacja wykorzystuje technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika i lokalizację obiektów. Działa zarówno w trybie online, jak i offline.
  • Z aplikacją można zwiedzić m.in. Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Myśliborskie, Pojezierze Drawskie i Wałeckie, Równinę Pyrzycko-Stargardzką, Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie, Łużyce Dolne, Lubuski Przełom Odry, Dolinę Środkowej Odry i Dolnego Bobru, Wał Zielonogórski i Kotlinę Kargowską, Dolinę Obry, Pojezierze Poznańskie i Pojezierze Sławskie.

Projekt współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR  współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

withb

logotypy