LGD Grupa Łużycka

Kolejne spotkania konsultacyjne za nami…

W tym tygodniu spotkania konsultacyjne dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027 odbyły się na terenie:

  • Miasta Gubin - 18.10.2022 w Gubinie;
  • Gminy Tuplice - 18.10.2022 w Chlebicach;
  • Gminy Jasień - 19.10.2022 w Guzowie;
  • Gminy Gubin - 20.10.2022 w Sękowicach;
  • Gminy Trzebiel – 20.10.2022 w Trzebielu.

Na początku spotkań było krótkie podsumowanie efektów dotychczasowych prac naszego stowarzyszenia oraz  omówienie podstawowych założeniach PROW 2021-2027. Druga część spotkań poświęcona była diagnozie – analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR. W trakcie konsultacji uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące identyfikacji problemów i potrzeb obszaru LGD. Na koniec każdego ze spotkań uczestnicy dzielili się pomysłami na projekty, które chcieliby realizować w ramach nowego okresu programowania.

Operacja mająca na celu realizację Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  w zakresie poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...