LGD Grupa Łużycka

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017/IT - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017/IT

Załącznik nr 1 - Cel ogólny i szczegółowy LSR oraz przedsięwzięcie wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.

Załącznik nr 2 - Lista wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 3 - Lokalne  kryteria wyboru operacji.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
612
4273
2570872
20341
3411067