LGD Grupa Łużycka

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017/R - w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017/R

Załącznik nr 1 - Cel ogólny i szczegółowy LSR oraz przedsięwzięcie wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.

Załącznik nr 2 - Lista wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 3 - Lokalne  kryteria wyboru operacji.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
577
4273
2570872
20306
3411032