LGD Grupa Łużycka

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W tej trudnej, pandemicznej rzeczywistości pomału udaje nam się podpisywać kolejne umowy o powierzenie grantu. Nasi kolejni grantobiorcy:
„LUBSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ TY I MY” z Lubska - realizacja zadania pt. „5 x U” – Z NAMI UPLEĆ, UWIJ, UKIŚ, UPIECZ, UBIJ;
  • Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów z Trzebiela - realizacja zadania pt. „EKO – SENIORZY”;
  • Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa” z Łęknicy - realizacja zadania pt. „TAM, GDZIE LODOWIEC ZOSTAWIŁ ŚLAD”;
  • Ochotnicza Straż Pożarna ze Starej Wody - realizacja zadania pt. „Pierwsza pomoc – priorytet na obszarach wiejskich”;
  • Stowarzyszenie „Aktywni dla Kaniowa i okolic” z Kaniowa - realizacja zadania pt. „Bezpieczne wakacje”;
  • Gminny Klub Sportowy „Tupliczanka’’ z Tuplic - realizacja zadania pt. ,,Żyj zdrowo! Na sportowo!’’.
Zadania realizowane w ramach operacji AKTYWNA LGD oraz W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zadania realizowane są w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1544
3850
3391766
47788
4231582

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...