LGD Grupa Łużycka

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW WSTRZYMANE!!!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że planowane na listopad 2020 nabory wniosków w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej oraz Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej muszą zostać wstrzymane.

10 września 2020 roku weszły w życie zmiany do rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dnia dzisiejszego brak Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. oraz wzorów formularzy dokumentacji aplikacyjnej dostosowanych do w/w rozporządzenia.

Nabory wniosków będą mogły zostać ogłoszone po wejściu w życie Wytycznych oraz dostosowaniu do nich Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

O rozwoju sytuacji oraz nowych terminach naborów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
157
4078
3457350
49223
4314980

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...