LGD Grupa Łużycka

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/IT w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/IT

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Lista wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 3 – Lokalne  kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
308
1088
2785401
20445
3618011