LGD Grupa Łużycka

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/R – rozwijanie działalności gospodarczej z wyłączeniem operacji w których skład wchodzą roboty budowlane lub remontowe.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej z wyłączeniem operacji w których skład wchodzą roboty budowlane lub remontowe.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/R

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 – Lokalne  kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
342
1088
2785401
20479
3618045