LGD Grupa Łużycka

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G – GRANTY w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego „AKTYWNA LGD”,w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 – Lokalne  kryteria wyboru

Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
565
4273
2570872
20294
3411020