LGD Grupa Łużycka

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/IT w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/IT

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Lista wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 3 – Lokalne  kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/R – rozwijanie działalności gospodarczej z wyłączeniem operacji w których skład wchodzą roboty budowlane lub remontowe.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej z wyłączeniem operacji w których skład wchodzą roboty budowlane lub remontowe.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/R

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 – Lokalne  kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/P – podejmowanie działalności gospodarczej z wyłączeniem operacji w których skład wchodzą roboty budowlane lub remontowe

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej z wyłączeniem operacji w których skład wchodzą roboty budowlane lub remontowe.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/P

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Lista wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 3 – Lokalne  kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/Z – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018/IT – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/R - w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
365
1576
2674429
3687
3499949